Vaasan Asuntomessut 2008


TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA TONTILLE 101/1


Hakemuksen kantavana ideana on luoda tonteille 101/1 ja sijoitettavien rakennusten avulla Liito-oravankadun omakotitaloalueen itäreunaan sisääntulojulkisivuksi ikään kuin kaupunginmuuri torneineen. Tornien väliin muodostuu porttimainen tila (ks. julkisivut itään), josta avautuu kaunis näkymä Liito-oravan kadulle. Samalla rakennusten merellisen arkkitehtuurin ja materiaalivalintojen avulla omakotitaloalue yhdistetään luontevasti viereisiin neljään kerrostaloon.


Piha-alueet


Pihojen suunnittelussa on noudatettu tontinhakumateriaalin ohjeita ja pyritty luomaan mahdollisimman monikäyttöisiä pihoja. Tonttien yhdistäminen luontevasti toisaalta meren rantaan ja toisaalta rantalehtoon on niin ikään pihasuunnittelun kulmakiviä. Tontin 101/1 piha-alueella yhdistyy itämainen puutarha ja metsäinen ”villiintynyt” puutarha. Käytetään aiheita puuterassipuutarhasta ja huvilapuutarhasta. Lisäksi suunnitelmassa ehdotetaan rantaan ”beach”-tyyppistä piha-aluetta. Tontilla myös on erillinen ajopiha.


Koteja kaikille


Kysymyksessä on Suomen Eliittitalot –talotehtaan ja Arkkitehtitoimisto Rajaniemi & Öhberg Oy:n yhteisestä visiosta, jonka mukaan hyvän suunnittelun ja materiaalihallinnan voidaan luoda  korkeatasoista arkkitehtuuria ja puitteet hyvälle elämälle kohtuulliseen hintaan. Haluamme osoittaa, että tämä unelma on yhdistettävissä kaupalliseen rakentamiseen. Uskomme, että  AtriumElit-talojen tulevat asukkaat jakavat unelmamme.


Ekologisuus


Rakennusten pääasiallisena rakennusmateriaalina käytettävän eliittiharkon ekologisuus perustuu ennen muuta…


-Energiasäästävä  lämmitysvaihessa u-arvon ansisosta

-Energiasäästävä rakennusvaiheessa, nopea asennus ja pieni rakennustarvike hukkamäärä.

-Paljon lämpöä varaavaa massaa, teräsbetonirunko. Erittäin pieniä lämpötilavaihtelua

-Epäorgaaninen EPS takaa hyvä sisä-ilmasto homeelle ei kasvu alusta. Tulevaisuudessa säästö  kosteusvauriokorjauksissa.

-Hengittävä mutta tiivis, tarkka ilmanvaihto hallinta

-Äänieristävä, ei  äänisaastetta

-logistiikassa säästöä. Eliittiharkko tulee suoraan työmaalle tehtaalta. Työväki liikkuu vähemmän kertoja työmaan ja kodin välillä ( nopea asennus)

AtriumElit

Ainoa A-luokan kivitalo

Kuvia messuiltamessukuvia.html
Lisää kuvia messutalostamessukuvia.html
Messutalon energiatodistus (pdf)messutalo_files/energiatodistus.pdf
Messutalo Vaasa
ParitalotParitalo.html
RivitalotRivitalo.html
Omakotitalotomakotalo.html

Talotoimitus

Prosessi
Prosessi.html
Miksi?Miksi.html
Miten?Miten.html

Suomen Passiivitalot • Läntinen Pitkäkatu 21 - 23 C, 20100 Turku • 020 757 9090  • info@passiivitalo.comwww.passiivitalo.com

Talomallitomakotalo.htmlTalomallit.htmlshapeimage_14_link_0