Asennusopas tekstinä

Seuraavassa esitetään tärkeimmät asennusohjeet asennustyönne helpottamiseksi.


A     Asenna ja raudoita

B     Tue ja betonoi

C     Pinnoita ulko- ja sisäpinnatPERUSTUKSET


• Valuharkoilla voidaan rakentaa suoraan kalliolle, anturoillle tai terästää kantavaksi palkiksi paaluanturoille

  1. Perustukset kestävät hyvin maanpaineita, mahdollinen terästys toteutetaan rakennesuunnittelijan ohjeiden  

  mukaisesti

• Maanpinnan alapuolista osaa ei tarvitse pinnoittaa

• Yläpuoli pinnoitetaan rouhekivipinnoituksella tai ohutrappauksella

  1. Mikäli haluatte rossipohjaratkaisuja, suosittelemme kosteus- ja lämpöteknisesti toimivaa lämpöalapohjaa.

Kysy siitä lisää myynti@passiivitalo.com.


AUKOT JA PALKIT


• Palkit voidaan raudoittaa joko maassa tai paikoillaan

  1. Terästys toteutetaan rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti, kuten 125/145 mm paksussa   betonirakenteessa

• Ikkunat ja ovet rapataan 5/15 cm ulkopinnasta sisäänpäin. Tiili- ja lautaverhouksissa tapauskohtaisesti.

• Ikkunat ja ovet voidaan kiinnittää esim. kuumasinkityillä ruuveilla ja välit tiivistetään uretaanivaahdolla


VALUVAIHE


• TÄRKEÄ!!! Varmista aina ennen valutyön alkamista että oikea betoni on tilattu ja toimitettu työmaalle.

• Betonin notkeus on oltava JUOKSEVA

• Aluksi kootaan 2-4 kerrosta päällekkäin suoraksi ja valetaan sokkeliosuus

• Alapohjan asennuksen jälkeen jatketaan lopulliseen korkeuteen, mikä tuetaan ja valetaan

• Eliittiharkkoseinä valetaan kahdessa valussa

• Passiiviharkkoseinä voidaan valaa yhdellä valulla -mahdolliset suuret raot täytetään uretaanilla

• Raudoitus ja tartunta-ankkurit  toteutetaan rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan

• Tuenta yli metrin korkeissa rakenteissa toteutetaan pystyyn 3 m välein, aloitus kulmista

  ja sijoitus aukkojen läheisyyteen. Käytettävä betoni K-30, 8 mm kiviaines, notkeus 1.

• Betonipumpussa pitää käyttää 2:n tuuman supistinta ja tarvittaessa hidastusmutkaa

• Matalammat rakenteet 2 valukierrosta, kellarilliset 3-4 kierrosta

• Aina ensimmäiseksi työstetään aukkojen alaosat

• EPS-valumuotit eivät ime kosteutta, joten tilattu notkeus pysyy koko valun ajan.

  Jotta betoni esim. runsaan raudoituksensa takia valuu varmasti paikoilleen on sitä myös

  nesteytettävä välillä.


KATTORAKENTEET


• Aluspuu kiinnitetään suunnitelmien mukaisesti

• Aluspuun alle esim. solumuovitilke

• Tukipintaa kattorakenteesta riippuen rakennesuunnittelijan ohjeen mukaisesti

• Kätevä tapa kattorakenteissa ja välipohjissa on harkon leikkaaminen kahtia ja leikatun osan

  kiinnittäminen esim. RST- nauloilla kattotuolin päähän. Näin saadaan hyvä

  tuulensuoja ja kylmäsillaton rakenne.

• Päätykolmiot voidaan kattorakenteesta riippuen tehdä valamalla muottiin tai

  käyttämällä pelkästään harkon ulkosivua, kuten välipohjarakenteissakin

• Kätevä tapa on asentaa ensin kattotuolit ja sahata päätykolmion muoto kattotuolin

  selkää pitkin

• Mahdolliset vesijohdot kattorakenteessa tulee sijoittaa höyrynsulun alapuolelle ja

  ilmanvaihtoputkistot tulee eristää kokonaisuudessaan


ULKOPUOLEN VERHOUKSET


  1. Lautaverhoukset koolataan betoniin kierretangoilla. Jätettävä riittävä ilmarako, joka mahdollistaa rakenteen      kuivumisen ulospäin.

  2. Tiilimuurauksessa tiilisiteet työnnetään ennen valua muotin läpi, tiilimuurausohjeen mukaisesti käytetään   tarvittava määrä neliölle.

• Kaikki läpiviennit on syytä asentaa ennen valua turhan piikkaustyön välttämiseksi


OHUTRAPPAUKSEN PÄÄPIIRTEET


• Pohja karhennetaan tai puhdistetaan

• Pölyt harjataan pois

• Levitetään verkotuslaasti, johon nylonverkko painellaan käsin

• Pinta tasataan

• Levitetään esim. telalla praimerikerros

• Lopuksi levitetään värillinen pintalaasti (ruiskutetaan tai hierretään)


SISÄPUOLEN VERHOUKSET


• Asennetaan 13 mm EK-Gyprock -levy laastilla. Näin taulujen ym. kiinnittäminen käy helposti.

• Keittiökaapisto sekä muut painavat ja kiinnitettävät kalusteet voidaan kiinnittää betonirunkoon

  1. VTT:llä suoritetun tutkimuksen mukaan rakenteeseen ei tarvita erillistä höyrynsulkua, vaan se voidaan rakentaa   diffuusioavoimena, hyvän kosteuskapasiteettinsa ansiosta

• Höyrynsulusta ei ole mitään haittaa esim. saunarakenteessa käytettävän folion muodossa

  1. Kaikki koolattavat versiot, kuten panelointi, ovat tietysti tavanomaisina vaihtoehtoina. Uusimpina vaihtoehtoina   myös erilaiset liimattavat kivet, kuten liuskekivi.

• Sähkö- ja vesiputkiasennukset voidaan helposti urittaa seinään ja samalla ne ovat eristettyjä

• Hanakulmat kiinnitetään ruuveilla betoniin, sähkörasiat voidaan kiinnittää uretaanilla

• Laatoitusalustana mittatarkka EPS-seinä on mitä ihanteellisin

• Märkätiloihin on asennettava määräyksien mukaisesti vesieristeet

• Urituksiin sähkökolvi on erinomainen vaihtoehto


TALVIRAKENTAMINEN


• Voidaan valaa myös talvella ilman isompia suojaus- tai lämmitystöitä

• Lumi- tai vesisade ei vahingoita harkkoa


VALUHARKKOJEN SÄILYTYS


• Ei vaadi erityistä suojausta

• Valuharkot toimitetaan suojamuovissa


Oppaat Valuharkot.html
Suunnitteluopastusoppaat.html
Asennusoppaatasennusoppaat.html
Asennusopas 
tekstinä
Asennusopas 
kuvinaasennusoppaat_kuvina.html

Suomen Passiivitalot • Läntinen Pitkäkatu 21 - 23 C, 20100 Turku • 020 757 9090  • info@passiivitalo.comwww.passiivitalo.com